Disclaimer

Voordat u deze site gebruikt, houd rekening met het volgende: deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van alle onderdelen van deze website coffeeatfirstsight.com ("Website"), die u ter beschikking wordt gesteld door Coffee At First Sight (wij/ons/onze).

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, kunnen wij, hoewel wij de informatie op de Website te goeder trouw verstrekken, niet garanderen dat de informatie op de Website juist is, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie en is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit uw vertrouwen op de website.

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de informatie of materialen op de Sites of voor resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of materialen;
 2. Informatie op de Website wordt verstrekt "zoals deze is". We garanderen geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de Sites. Door de website te gebruiken, erkent u dat internet inherent onbetrouwbaar is en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele onnauwkeurigheden, interferentie of onderbrekingen in het aanbieden van de website aan u;
 3. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle impliciete voorwaarden en garanties uit, inclusief met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de Website;
 4. We zullen de diensten met de nodige zorg en vaardigheid verlenen, maar we garanderen niet dat onze diensten foutloos of foutloos worden geleverd. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid jegens u of iemand anders uit voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (hoe dan ook veroorzaakt of ontstaan ​​en direct of indirect) op enigerlei wijze gerelateerd aan de Website, inclusief maar niet beperkt tot enig verlies of schade die u kunt oplopen als gevolg van:
  • Fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden op de Website;
  • u handelt of nalaat op basis van informatie op of waarnaar wordt verwezen op de Website en/of een gelinkte website;
  • persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Website;
  • elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of persoonlijke en/of financiële informatie die op die servers is opgeslagen;
  • elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de Website;
  • eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of communicatie die door een derde partij naar of via de Website kan worden verzonden; en/of de verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig doel van een product of dienst van gelinkte sites.

Vrijwaring

Door de Website op welke manier dan ook te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw gebruik in overeenstemming is met deze Disclaimer en ons Privacybeleid. U stemt ermee in Coffee At First Sight, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en vrijwaren van alle claims, oorzaken, kosten, uitgaven, vergoedingen (inclusief redelijke advocatenhonoraria), vonnissen, aansprakelijkheden, verliezen en schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website.

We geven geen garantie, onderschrijven, garanderen of nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enig product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de website of een gelinkte website of vermeld in een banner of andere advertentie.

Wij zijn geen partij bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor het toezicht op transacties tussen u en externe leveranciers van producten en diensten.

Het gebruik van producten of diensten van derden is uitsluitend op eigen risico, en wij aanvaarden en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, hoe dan ook ontstaan, als gevolg van uw gebruik van producten of diensten van derden.

Contact Coffee At First Sight

Gebruik onze contactpagina voor vragen over deze disclaimer of stuur een e-mail naar info@coffeeatfirstsight.com